Fortnox 1.33.0 APK (Premium Cracked)

Fortnox 1.33.0 APK (Premium Cracked)

App Information of Fortnox

App Name Fortnox v1.33.0
Genre Apps, Finance
Size261M
Latest Version1.33.0
Get it On Google Play
UpdateMay 23, 2022
Package Namese.fortnox.powerup.prod
Rating
Installs100,000+

Description of Fortnox 1.33.0 APK (Premium Cracked)

Appen fungerar som ett komplement till Fortnox program när du är på språng. Fler smarta funktioner är på väg. Det här kan du göra redan nu:

Fakturera
Om du har Fortnox Fakturering kan du skapa och skicka fakturor digitalt i appen. Du kan också enkelt påminna dina kunder om sena betalningar.

Registrera tid
Om du har Fortnox Tid kan du smidigt registrera de timmar du arbetat, samt material och utlägg kopplade till arbetet, även när du är på språng. Ett enkelt sätt att få full koll på allt som ska faktureras!

Full koll på lönebesked
Om du får dina lönebesked via Fortnox så kan du enkelt och översiktligt se dem i appen. Du kan även hålla koll på dina semesterdagar.

Skicka in dokument
Du kan skicka in kvitton och andra bokföringsunderlag till Fortnox direkt i appen.

Rapportera närvaro och frånvaro
Om du har Lön Personlig kan du i appen registrera den närvaro och frånvaro som ska ligga till grund för ditt löneunderlag. Du kan även klarmarkera perioden.

Attestera leverantörsfakturor
Om du har tillåtit appen att skicka notiser till dig, får du dessutom information om när det finns fakturor att attestera.
The app works as a complement to Fortnox programs when you are on the go. More smart features are on the way. You can do this now:

Billing
If you have Fortnox Invoicing, you can create and send invoices digitally in the app. You can also easily remind your customers of late payments.

Record time
If you have Fortnox Time, you can easily register the hours you worked, as well as materials and expenses associated with the work, even when you are on the go. An easy way to get full control of everything that is to be invoiced!

Full control of pay slips
If you receive your pay slips via Fortnox, you can easily and clearly see them in the app. You can also keep track of your vacation days.

Submit Documents
You can send receipts and other accounting documents to Fortnox directly in the app.

Report Attendance and Absence
If you have Salary Personal, you can register in the app the presence and absence that will form the basis for your salary basis. You can also mark the period clearly.

Certify Vendor Invoices
If you have allowed the app to send you notifications, you will also receive information about when there are invoices to certify.
Buggfixar och förbättringar.

Download Fortnox APK for Android

  1. Go to “Settings” and toggle on “Unknown Sources”.
  2. Download Fortnox APK for Android.
  3. Tap on the downloaded file id se.fortnox.powerup.prod.
  4. Tap on “Install” by giving all the required permissions.
  5. Wait for the installation process to be completed.

Fortnox What’s New:

– Minor bug fixes

– Minor improvements and text changes

Leave a Reply

Your email address will not be published.