Ommetje lopen 4.1.0 APK (Premium Cracked)

Ommetje lopen 4.1.0 APK (Premium Cracked)

App Information of Ommetje lopen

App Name Ommetje lopen v4.1.0
Genre Games, Health & Fitness
Size48M
Latest Version4.1.0
Get it On Google Play
UpdateMay 19, 2022
Package Namecom.canvasheroes.ommetje
Rating
Installs500,000+

Description of Ommetje lopen 4.1.0 APK (Premium Cracked)

Ommetje helpt gebruikers om van wandelen een leuke, dagelijkse gewoonte te maken. Een dagelijks ommetje van minimaal 20 minuten heeft al effect op je hersenfitheid. Wandel alleen of samen met vrienden, familie en collega’s. Verdien XP, medailles, badges en spaar de hersenweetjes van hoogleraar neuropsycholoog Erik Scherder.

Ommetje is ontwikkelt door de Hersenstichting in nauwe samenwerking met Erik Scherder. Laat je door hem inspireren en start vandaag nog met (een) Ommetje!

Dit vind en kun je allemaal met de app:

OMMETJE STARTEN EN STOPPEN
Start en stop je Ommetje met één klik. Je Ommetjes blijven bewaard. Handig, want zo weet je altijd waar, wanneer en hoe ver je hebt gelopen.

Let op: een Ommetje wordt pas geregistreerd als je meer dan 10 minuten wandelt. Bij minimaal 20 minuten wandelen hebben je hersenen er ook iets aan en verdien je punten.

OMMETJE LEVELS
Bij Ommetje Levels kun je iedere 2 weken een level stijgen – als je tenminste genoeg XP punten verdient. Er zijn in totaal 8 levels. Iedere 2 weken loop je samen met 99 willekeurige gebruikers in een level. Iedere 2 weken promoveert de top 30% naar een nieuw level. De laatste 10% van de gebruikers zakken een level. De rest blijft in hetzelfde level. Na verloop van tijd ‘leert’ de app op welk niveau je zit en kom je in een level met mensen van jouw niveau.

Hierdoor ontstaat een gezonde competitie die supermotiverend werkt. Dan loop je met plezier dat extra rondje!

WANDELEN IN JE EIGEN TEAM
Wil je liever in een competitie met vrienden of juist rustig samen wandelen met familie, buren of collega’s? Dat kan ook! Start je eigen team of sluit aan bij een bestaand team en help, steun en motiveer elkaar.

MEDAILLES
In Ommetje zijn de volgende medailles te verdienen:

• Hiker medaille – Loop dagelijks minimaal twintig minuten en verdien punten voor deze medaille.
• Reeks medaille – Loop een reeks aaneengesloten dagen en verdien punten voor deze medaille
• Hart medaille – Deel de app met je vrienden en familie via WhatsApp, Facebook, Twitter of LinkedIn, na ieder gelopen Ommetje en verdien punten voor deze medaille.
• Vroege vogel medaille – Start de dag goed en loop een Ommetje voor 9.00 uur ‘s ochtends om punten te verdienen voor deze medaille.
• Lunch medaille – Loop elke werkdag tussen 11.30 uur en 14.00 uur een Ommetje en verdien punten voor deze medaille.
• Blijf actief medaille – Laat Ommetje je locatie volgen en loop minimaal 750 meter om punten te verdienen voor deze medaille.
• Weetjes medaille – Na ieder Ommetje krijg je een Hersenweetje van Erik Scherder. Spaar er zoveel mogelijk voor deze medaille.

In de app en op de website van de Hersenstichting leggen we uitgebreid uit hoe je deze medailles kunt verdienen.

—-

OVERIGE FUNCTIONALITEITEN
• Bekijk de statistieken van je:
aantal gelopen Ommetjes;
totaal gelopen tijd;
reeks achtereen gelopen dagen;
langste reeks.
• Bekijk je Ommetjes – met een dagelijkse overzicht van je gelopen Ommetjes, behaalde XP en medailles.
• Accountinstellingen – Pas je gebruikersnaam aan, verwijder je account, start een nieuw team starten of wissel van team.
• Uitloggen – We weten niet waarom je dit zou willen, maar hier kan je jezelf uitloggen.
• Feedback – Geef je mening en help ons de app te verbeteren! Klik rechtsonder in het scherm op het vraagteken.

DISCLAIMER

Disclaimer

PRIVACY

Privacyverklaring Ommetje-app

SUPPORT EN CONTACT
Kijk voor meer informatie op onze support-pagina’s https://www.hersenstichting.nl/ommetje/support/ of neem contact met ons op https://www.hersenstichting.nl/contact/
Ommetje helps users to make walking a fun, daily habit. A daily walk of at least 20 minutes already has an effect on your brain fitness. Walk alone or with friends, family and colleagues. Earn XP, medals, badges and save the brain facts of professor neuropsychologist Erik Scherder.

Ommetje was developed by the Brain Foundation in close collaboration with Erik Scherder. Be inspired by him and start with (a) Detour today!

You can find and do all this with the app:

START AND STOP DROP
Start and stop your Detour with one click. Your detours will be saved. Handy, because that way you always know where, when and how far you have walked.

Please note: a detour is only registered if you walk for more than 10 minutes. With at least 20 minutes of walking, your brain also benefits and you earn points.

TOUR LEVELS
At Detour Levels you can level up every 2 weeks - if you earn enough XP points. There are a total of 8 levels. Every 2 weeks you walk in a level together with 99 random users. Every 2 weeks the top 30% is promoted to a new level. The last 10% of users drop a level. The rest stays in the same level. Over time, the app 'learns' what level you are at and you enter a level with people of your level.

This creates a healthy competition that has a super motivating effect. Then you will enjoy walking that extra round!

WALKING IN YOUR OWN TEAM
Would you rather compete with friends or would you rather walk quietly with family, neighbors or colleagues? That is also possible! Start your own team or join an existing team and help, support and motivate each other.

MEDALS
In Ommetje you can earn the following medals:

• Hiker Medal - Walk for a minimum of twenty minutes daily and earn points for this medal.
• Series Medal - Run a series of consecutive days and earn points for this medal
• Heart medal - Share the app with your friends and family via WhatsApp, Facebook, Twitter or LinkedIn after every walk and earn points for this medal.
• Early Bird Medal - Start the day right and take a 9am detour to earn points for this medal.
• Lunch medal - Take a detour every working day between 11:30 am and 2:00 pm and earn points for this medal.
• Stay Active Medal - Have Ommetje track your location and walk at least 750 meters to earn points for this medal.
• Facts medal - After each detour you will receive a Brain Fact from Erik Scherder. Save as many as you can for this medal.

In the app and on the website of the Brain Foundation we explain in detail how you can earn these medals.

----

OTHER FUNCTIONALITIES
• View the statistics of your:
number of detours walked;
total time run;
series of consecutive days;
longest run.
• View your Walks - with a daily overview of your Walks, XP gained and medals.
• Account Settings - Change your username, delete your account, start a new team or switch teams.
• Logout - We don't know why you would want this, but you can log yourself out here.
• Feedback - Give your opinion and help us improve the app! Click on the question mark at the bottom right of the screen.

DISCLAIMER

Disclaimer

PRIVACY

Privacyverklaring Ommetje-app

SUPPORT AND CONTACT
For more information, please visit our support pages https://www.hersenstichting.nl/ommetje/support/ or contact us at https://www.hersenstichting.nl/contact/

Download Ommetje lopen APK for Android

  1. Go to “Settings” and toggle on “Unknown Sources”.
  2. Download Ommetje lopen APK for Android.
  3. Tap on the downloaded file id com.canvasheroes.ommetje.
  4. Tap on “Install” by giving all the required permissions.
  5. Wait for the installation process to be completed.

Ommetje lopen What's New:

- Minor bug fixes

- Minor improvements and text changes

Leave a Reply

Your email address will not be published.